Καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας

Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 300$

Υπηρεσίες Ακονίσματος

Sharpening Experts at your Service

Knives | Scissors  | Chisels | Garden Clippers | Chain Saw Chains

Knives

• Kitchen Knives • Chef Knives • Bread Knives • Paring Knives • Cleavers • Japanese Knives • Steak Knives • Filet & Boning Knives • Hunting & Fishing Knives • Pocket Knives

Scissors

• Dressmaker's Shears • Kitchen Scissors • Embroidery Scissors • General Craft Scissors • Buttonhole Scissors

Chisels

• Bevel Edge Chisels • Firmer Chisels • Bench Chisels • Mortise Chisels • Sash Mortise Chisels • Paring Chisels • Slick Chisels • Butt Chisels • Dovetail Chisels • Corner Chisels • Japanese Chisels • Skew Chisels • Wood Carving Chisels

Clippers

• Basic Pruning Shears • Thinning Shears • Bypass Pruners • Needle-Nose Pruners

Chain Saws

Chain Saw Chains up to 84 Links Long

FASTER SHARPENING + FREE SHIPPING

YOU POST YOUR ITEMS TO US AT AUSTRALIA POST - WE POST THEM BACK FREE

PARCEL BOX SHIPPING

* Rap your knives and tools in a kitchen towel or paper

* Take them to Australia Post

* Purchase Parcel Box (we recommend 410mm x 300mm x 80mm Box) or appropriate box to fit your tools)

* Post to us and save your tracking details.

* Once we receive, we will sharpen the next day and post your items back for FREE

Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο
Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο

Μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι, σμίλη, κουρευτική μηχανή κήπου & αλυσοπρίονο

$68.00
Postage Options:

Take your items to Australia Post and post them to: Sharp Edge Aust
U9, 1880 Sydney Road, Campbellfield, Vic, 3061

Regular Post - Allow 7 days for us to receive your items, same day for us to sharpen and 7 days for you to receive your items back. Total 14 days

Express Post - Allow 2 days for us to receive your items, same day for us to sharpen and 2 days for you to receive your items back. Total 4 days

All postage is signature on delivery both ways.

Do you have other items that need sharpening ? Contact our office on 03 9357 7382 to discuss.

All Tungston Blades Sharpened
All Thicknesser and Granulator Blades Sharpened

Domestic Sharpening

We have been sharpening for the public for over 50 years.  Kitchen Knives, Scissors and all you garden shed tools.  If it cuts, we can sharpen it!

Industrial Sharpening

With the latest CNC sharpening machines all saw blades and cutters are professionally sharpened.  Ranging from Panel Saws, Beam Saws, Router Bits, Cutters, Diamond Tools, Planner Blades, Cold Saw Blades, Aluminium Cutting Blades, Food Slicing Blades and more.

Gardening Tools Sharpening

We sharpen all garden tools.
Hedge Clippers, Pruning Saws, Chain Saws, Axes, Bow Saws, Garden Clippers, Electric Hedge Trimmers, Hand Saws and more. 


ABOUT US
A family business which has provided commitment and support to our clients for over 50 years. The directors bring together years of experience gained from a wide range of customer base. Experience gained from sharpening saw blades and manufacturing tools for furniture & cabinet makers, to evaluating cutting speeds and providing advise to the metal working industry.

There is nothing better than using sharp scissors, a chain saw that cuts better than when you bought it new, a drill bit that just keeps on drilling, or a favorite kitchen knife that is a pleasure to use. This is what we do and we do it well. Sharpening is in our blood. From our fathers humble beginnings in Richmond sharpening tools with a file and the three sons coming after school watching their father file a circular saw blade, introducing technology has made it easier and better. But one thing is for sure.... experience matters when it comes to having sharper, longer lasting cutting tools.